Nieuwegein

Lokale trekker: Irene van Egmond

In de gemeente Nieuwegein werkt Irene van Egmond, sociaal programmeur, samen met partners aan een groen aanbod voor kinderen van 4 tot 12 jaar.irene-van-egmond-2

“Kinderen zijn een belangrijke doelgroep van het Natuurkwartier. Door hen in aanraking te brengen met elkaar, op duurzame groene plekken waar ze kunnen experimenteren en leren, zet je hen in hun kracht. Ze gaan beleven, bewegen en leren over gezondheid en hoe ze om kunnen gaan met onze aarde.”

gemeente-nieuwegein

Projectinformatie

Groen doet goed Nieuwegein richt zicht op drie deelprojecten – beleef je groen, beweeg je groen en proef je groen – die onderling ook weer verbonden zijn. Gezondheid is het verbindende thema. Daarbij zoeken ze waar mogelijk aansluiting en samenwerking met de terreinbeherende organisaties in Nieuwegein, zoals Staatsbosbeheer.

Beleef je groen
Binnen dit thema gaan drie projecten lopen.Er wordt in het Natuurkwartier een blote voetenpad aangelegd waar kinderen op allerlei natuurlijke materiale lopen en zo de natuur op een hele bijzondere manier ervaren. Daarnaast worden er in het Natuurkwartier zes Buiten Belevenis-activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen dan hutten bouwen, kampvuur maken, vlotten bouwen en varen, slootje springen, nestkasten bouwen, slapen in de natuur en klimmen. Het derde project is Natuurtheater. Kinderen tussen de 5 en 7 jaar gaan onder leiding van Mol en Uil het bos of park in voor een ervaringstocht, kinderen van 8 tot en met 12 jaar bouwen tijdens Natuurtheater actief aan een eigen plek in de natuur die hen uitnodigt er vaker terug te komen.

Beweeg je groen
Natuursprong  is het project binnen het thema ‘beweeg je groen’. Dit is een beweegprogramma in de natuur voor kinderen van 4 ten en met 12 jaar. In Nieuwegein wordt er gefocust op de wijk Merwestein. Voor de kinderen uit die versteende wijk worden wekelijkse beweegactiviteiten in het groen georganiseerd, dicht bij huis.

Kinderen zijn een belangrijke doelgroep van het Natuurkwartier. Door hen in aanraking te brengen met elkaar, op duurzame groene plekken waar ze kunnen experimenteren en leren, zet je hen in hun kracht.
-Irene van Egmond

Proef je groen
Binnen dit thema gaan drie of vier projecten lopen. Bij basisschool De Toonladder wordt een moes- en belevingstuin aangelegd. Aangezien steeds meer kinderen meer tijd doorbrengen op school en BSO, ligt het voor de hand om ook op deze plaatsen speelnatuur te creëren. Straks kunnen 350 kinderen per jaar gedurende de schoolweek op verschillende momenten de natuur beleven, er bewegen en er van proeven. Een ander project is Tuinmaatje.Groen doet goed Nieuwegein wil we het Nieuwegeins concept ‘Welzijn op recept’ verbreden met een (moes)tuinaanbod. Via een welzijnsrecept van een huisarts of andere eerstelijns hulpverlener wordt volkstuinieren actief onder de aandacht gebracht via de welzijnscoaches van MOvactor. Daarnaast staat Samen koken, samen eten op de planning. Dit zijn tien workshops koken met gezonde voeding voor kinderen en hun ouders in het Natuurkwartier, elke keer met een ander thema. Aanvullend daarop is het ontwikkelen van een plukroute langs bomen en struiken waar fruit geplukt kan worden. Kinderen kunnen (met hun ouders) verschillende routes volgen d.m.v. een app.

Naast deze projecten is Groen doet goed Nieuwegein ook betrokken bij de ‘50 dingen die je voor je twaalfde gedaan moet hebben’.

De betrokken partners van Groen doet goed Nieuwegein zijn: MEC Nieuwegein, Staatsbosbeheer, OBS De Toonladder, Volkstuinvereniging Ons Belang, Spelend Jezelf, Duurzaam Gericht, GGD, Sport ID Nieuwegein.


Groen doet goed trainers zijn er klaar voor in Nieuwegein

Dertien deelnemers uit zes gemeenten van de provincie Utrecht hebben 14 en 15 december de Train de Trainer opleiding van Natuursprong gevolgd in het Natuurkwartier van Nieuwegein.
De deelnemers zijn nu klaar om vrijwilligers op te leiden die sport- en spelactiviteiten gaan begeleiden in de natuur in het kader van Groen doet Goed.

Het komende jaar gaat het Natuurkwartier Nieuwegein in samenwerking met Sport ID 8 tot 12 vrijwilligers opgeleiden tot spelbegeleider om activiteiten in de natuur te begeleiden. In 2016 staan 36 sport- en spelmiddagen in de natuur op het programma. Per keer kunnen 20 tot 30 kinderen deelnemen. In het begin worden de spelbegeleiders nog intensief begeleid door de train de trainers. Gedurende het jaar voeren de spelbegeleiders de activiteiten zelfstandig uitvoeren en geven de train de trainers ondersteuning en advies.

De train de trainer bijeenkomst is de eerste Groen doet goed activiteit van het programma om kinderen en hun ouders de natuur te laten beleven. Dit voorjaar is kinderen in Nieuwegein gevraagd waar zij warm voor lopen, wat ze missen in het groen op dit moment. Zij maakten de mooiste creaties van hun ‘droompark’. Op basis van de aangedragen ideeën ontwikkelde de gemeente Nieuwegein, samen met het Natuurkwartier, diverse partners en inwoners een leuk Groen doet goed programma rond de thema’s ‘beleef je groen’, ‘beweeg je groen’ en ‘proef je groen’.

 

Tweede netwerkbijeenkomst: een stap verder

Op 9 september troffen de samenwerkingspartners elkaar voor de tweede bijeenkomst van Groen doet Goed Nieuwegein. In groepjes dachten ze na over concrete activiteiten passend bij de thema’s beleven, bewegen en (herkomst van) eten, van moestuinieren tot eieren rapen. De tijdens de eerste bijeenkomst ontstane ideeën werden verder uitgewerkt en belegd bij een organisatie of groep een deelnemers. Met een vaste ‘trekker’ per activiteit, een concreet plan van aanpak en een team van deelnemende partijen, komt Groen doet goed Nieuwegein steeds dichterbij. Op 13 oktober treffen de deelnemers elkaar weer.

 

Nieuwegein start

Nieuwegein is van start

Op 12 juni troffen betrokkenen in het groen elkaar in het Milieu Educatie Centrum in het Natuurkwartier. Samen maakten ze een start om inspirerend en uitdagend aanbod aan groene activiteiten in en om Nieuwegein te ontwikkelen. Als sociaal programmeur van de gemeente Nieuwegein, is Irene van Egmond verantwoordelijk voor het opstarten van Groen doet goed:

Wat is jullie aanpak?

“Op de startbijeenkomst waren partijen uitgenodigd die aan willen sluiten bij Groen doet goed: actieve ondernemers en organisaties die bezig zijn met voedsel, beleving of beweging. We werken allemaal aan eenzelfde hoger doel, maar vaak en veel los van elkaar. Hoe zorgen we er voor dat we onze activiteiten op elkaar afstemmen en elkaar laten versterken? Een blote voetenpad, klimbos, plukroute en kookworkshops voor kinderen zijn een greep uit de ideeën.”

Hoe betrekken jullie de kinderen?

“Kinderen beeldden tijdens een tekenwedstrijd hun droom voor groene plekken uit. Ons centrum hangt nu vol met geweldige creaties, met een stuk mos, steentjes of madeliefjes erop (zie foto). Ze hebben titels als ‘de begroeide berg’, ‘de boomhut’ en ‘een berg met een klimrek’. Sommige ideeën zijn ter inspiratie, anderen worden misschien wel uitgevoerd.

Het plaatje van hoe het eruit gaat zien wordt komend jaar met de partners bepaald. Want we streven naar een gezamenlijk gedragen plan.”

Waarom is Groen doet goed belangrijk voor Nieuwegein?

“Kinderen zijn een belangrijke doelgroep van het Natuurkwartier. Door hen in aanraking te brengen met elkaar, op duurzame groene plekken waar ze kunnen experimenteren en leren, zet je hen in hun kracht. Ze gaan beleven, bewegen en leren over gezondheid en hoe ze om kunnen gaan met onze aarde.”