Woerden

Lokale trekker: Esther Overgaag

In Woerden brengt Esther Overgaag, Adviseur Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie, partners bij elkaar om kinderen meer de natuur te laten beleven. Esther Overgaag 2016 -2

“De grootste uitdaging om  Groen doet goed in Woerden tot een succes te maken, is denk ik niet om nu mooie projecten uit te voeren, maar om ervoor te zorgen dat ze straks, nadat de subsidie gestopt is, ingebed zijn in bestaande structuren.”

 

gemeente-woerden

Projectinformatie

In Woerden is er voor gekozen om Groen doet goed op te starten als een proces waarbij iedereen aan kan haken. Meer nog dan voorheen zal samenwerking gezocht worden met inwoners, instellingen en ondernemers. Door samen te werken komen de beste resultaten tot stand. De bedoeling is om met inwoners, inwoner- en partnerorganisaties in de wijken bestaand aanbod te ontsluiten en daarnaast nieuwe activiteiten op te zetten.

“Ik zou het fijn vinden als kinderen kennis kunnen maken met alle verborgen groene parels die Woerden heeft.”
Wethouder Margot Stolk

Activiteiten van Groen doet Goed Woerden in 2016
Avonturenspeelbos Molenvliet
In de wijk Molenvliet is behoefte aan een speelterrein met speelaanleidingen in een groene omgeving. Bij het ontwerpen van het speelterrein wordt de doelgroep betrokken: er zullen ontwerpsessies plaatsvinden met zowel kinderen als hun ouders. Met dit project wordt niet alleen een avonturenspeelbos aangelegd, ook wordt het sociale netwerk in de buurt vergrooten kan dit speelbos als stepping stone fungeren naar natuur verder weg.

Workshops naschools aanbod Brede School Woerden
Brede School Woerden organiseert het naschoolse programma voor de brede scholen in de wijken Molenvliet en Schilderskwartier. Voor het project ’50 dingen die je voor je twaalfde gedaan moet hebben’ zoeken vijf Groen doet goed-gemeenten een ambassadeur. In Woerden wordt dit vorm gegeven door het organiseren van een zesdaagse cursus/workshop binnen het naschools aanbod. De workshop krijgt later in het jaar een vervolg voor één of meer andere Brede Scholen.

Kweek jij de hoogste zonnebloem?
Alle leerlingen van groep 5/6 van de scholen in Molenvliet/Schilderskwartier krijgen eind mei een zakje met drie zonnebloemzaden en een dagboekkaart. Op de kaart staat informatie over het zaaien en verzorgen van de zonnebloemplanten. Degene die de hoogste zonnebloem heeft gekweekt krijgt tijdens het Oogstfeest van NME-Centrum InBredius op 25 september een prijs. De wedstrijd staat daarnaast ook open voor andere inwoners van Woerden.

Integreren Natuursprong bij activiteiten Beweegteam Woerden
Twee deelnemers van de cursus Train de trainer van Natuursprong zullen hun collega’s  van het Beweegteam trainen om meer natuuractiviteiten te integreren in de bestaande activiteiten van het Beweegteam. Door deze activiteiten maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met bewegen in de natuur.

De betrokken partners van Groen doet goed Woerden zijn: NME Woerden (InBredius), Beweegteam Woerden, Brede School Woerden en Nu Doen! Woerden, Natuurterrein De Kievit Harmelen, Volkstuinvereniging Woerden, IVN Woerden en KNNV.


Interview Esther Overgaag

Wat vond u het leukste om buiten (in de natuur) te doen toen u zelf kind was?
Ik was echt een natuurkind en vond eigenlijk alles leuk. Als kind zat ik bij de (Delftse) Jeugdnatuurwacht, daar ben ik later begeleider geworden. En ook bij wat nu Woesteland heet, de jongeren van het IVN. Een van de mooiste ervaringen daar was, al zittend bovenin een wilg, knotten. In een wit besneeuwd landschap terwijl je adem in wolkjes uit je mond kwam…

Wat is de grootste uitdaging, verwacht u, om Groen doet goed in Woerden tot een succes te maken?
De grootste uitdaging is denk ik niet om nu mooie projecten uit te voeren, maar om ervoor te zorgen dat ze straks, nadat de subsidie gestopt is, ingebed zijn in bestaande structuren.

Waar is Groen doet goed Woerden op dit moment mee bezig?
De subsidieaanvraag is net ingediend, maar intussen zijn er een aantal projecten al flink van start. In één wijk komt een Speelbos. Vooruitlopend daarop biedt het Beweegteam Woerden daar al activiteiten aan, twee keer in de meivakantie en nu elke woensdagmiddag. Die zijn een groot succes. Daarnaast bieden we een reeks van zes workshops aan bij de Brede School: 50 dingen die je gedaan moet hebben voor je twaalfde (in de natuur). In plaats van de verwachte tien kinderen, meldden zich er meer dan veertig aan! Dat was dus even zoeken, naar extra begeleiders en een extra middag…


Gemeente Woerden
College B&W Woerden 2014: van Tuijl, Burg. Molkenboer, Duindam, Stolk, Schreurs en Koster

Interview met wethouder Margot Stolk:
“Leer kinderen de verborgen groene parels van Woerden”

Margot Stolk in het kort? Sinds 27 mei 2014 ben ik wethouder van de gemeente Woerden. Mij portefeuilles zijn sport, recreatie, toerisme, evenementen, afval en reiniging, verkeer en vervoer, dierenwelzijn, interactie burger overheid en volkshuisvesting.

Eerst even checken… Komt u zelf veel in het groen en zo ja, waar gaat u dan graag heen?
In deze functie kom je helaas niet zoveel toe aan in het groen zijn. Gelukkig is Woerden de hoofdstad van het groene hart en kom ik ook geregeld in het mooie groene buitengebied. Ik vind de gebieden buiten de steden, dus op het platteland, erg mooi en heerlijk rustgevend.

De gemeente Woerden is één van de deelnemers in het nieuwe project Groen doet Goed. Wat heeft u doen besluiten deel te nemen?
De reden om mee te doen aan Groen doet goed: kinderen buiten laten spelen lukt je alleen als je ook iets kunt bieden. Dat kan een fijne plek dicht bij huis zijn waar je veilig kunt spelen zonder allerlei belemmeringen. Dat kan om de hoek maar ook in het buitengebied. Ik zou het fijn vinden als kinderen kennis kunnen maken met alle verborgen groene parels die Woerden heeft.

Op 20 maart sprak u met recreatieondernemers over Groen doet Goed. Wat waren hun reacties?
Recreatieondernemers zijn best enthousiast en betrokken, uiteraard bij hun eigen bedrijf maar ook om anderen ervan mee te laten genieten. Naast de bijeenkomst ben ik ook langs geweest bij de ondernemers. In juni ga ik de laatste bezoeken. Dan zie je ook de grote betrokkenheid bij de groene omgeving. Ik denk dat er leuke combinaties te maken zijn tussen scholen, natuur- en milieueducatie, recreatieondernemers, combinatiefunctionarissen en het programma Groen doet goed.

Wat is de grootste uitdaging, verwacht u, om Groen doet Goed Utrecht tot een succes te maken?
De grootste uitdaging is om echt daadwerkelijk aan de slag te gaan. Iedereen wil wel. Nu verbinden en er samen tegenaan gaan. De neuzen staan de goede kant op.