Partners

Welke partijen werken mee aan Groen doet goed?

Nieuwe partners

We hebben een ambitieuze doelstelling en kunnen dit niet alleen. We hebben partners uit diverse sectoren nodig om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe zorgen we dat ouders en kinderen een dagje in de natuur gaan zien als een leuke, zinvolle vrijetijdsbesteding?
  • Hoe zorgen we voor meer (speel)groen in steden?
  • Hoe zorgen we dat de natuur bekend en bereikbaar is? Ook voor gezinnen zonder auto of fiets?
  • Met welke activiteiten kunnen we onze doelgroep verleiden om ook de natuur buiten de stad op te zoeken?
  • Hoe zorgen we ervoor dat activiteiten onder schooltijd ouders en kinderen prikkelen om ook buiten schooltijden de natuur in te trekken?
  • Via welke communicatiekanalen bereiken we de doelgroep?

Dit zijn vragen waar we graag over in gesprek gaan. We zijn nadrukkelijk op zoek naar meer dan geld. Wij zoeken partners die bereid zijn te investeren in het doel van Groen doet goed met tijd, geld, kennis en/of (communicatie)middelen en hun naam aan het programma willen verbinden. Werk met ons samen en doe een goede, maatschappelijk-verantwoorde investering in de toekomst van de jeugd. Voor meer informatie, neem contact op met Daan Bleichrodt, projectleider Groen doet goed: d.bleichrodt@ivn.nl.