Downloads

Jeugd, natuur, gezondheid: Waarom kinderen natuur nodig hebben (2012)

Door: Agnes van den Berg

Dat natuur een positieve invloed heeft op de gezondheid, blijkt uit veel onderzoek. Omgevingspsychologe en hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg, pionier in onderzoek naar gezondheidseffecten van natuur, verzamelde in opdracht van IVN verschillende feiten uit onderzoeken over natuur en gezondheid in relatie tot kinderen in één factsheet.

De in deze factsheet besproken onderzoeken onderstrepen de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Vooral bij kinderen; spelen in de natuur draagt bij aan hun ontwikkeling. Het maakt ze creatiever, slimmer én fitter. Natuurlijke omgevingen zijn een onophoudelijke bron van fascinatie. Dit geeft niet alleen een prettig, rustgevend gevoel, contact met de natuur kan er ook voor zorgen dat kinderen zich beter kunnen concentreren, meer zelfbeheersing tonen, en minder vaak last hebben van psychische problemen. Helaas is de afstand tussen mens en natuur, vooral door verstedelijking, nog nooit zo groot geweest als nu.

Natuur is een vluchtheuvel voor de geest (2014)

Door: Mark Mieras

Bomen, tuinen en parken zijn onmisbaar in onze verstedelijkte leefomgeving. Een huis met uitzicht in het groen is veel geliefder dan zonder. Waarom? Wat is de invloed van groen op de menselijke hersenen? En waarom kan een groen schoolplein helpen om beter te leren? Mark Mieras, natuurkundige en wetenschapsjournalist en boekauteur gespecialiseerd in hersenontwikkeling, verzamelde feiten en cijfers omtrent de invloed van natuur op de hersenen.

Veruit de meeste Nederlandse kinderen groeien op in een omgeving die bestaat uit stoepen, straten en gebouwen, met hier en daar een plantsoen of park. Net als de dieren passen wij mensen ons aan. Onder invloed van het sonore achtergrondgeluid van het verkeer zingen stadse merels bijvoorbeeld hoger dan merels in het bos. De ogen van stadskinderen leren anders kijken. Ook hun emoties passen zich aan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit de stad sterker reageren op sociale spanning. Hun hersenen zijn als het ware aangepast om extra goed rekening te houden met de omgeving. De verstedelijking maakt ons dus tot stadsmensen die behoedzaam op een kluitje kunnen leven. Dat is goed voor de milieu en natuur. Zo hebben we per inwoner minder asfalt nodig, hoeven we minder autokilometers te rijden en maken we meer gebruik van openbaar vervoer. De keerzijde is dat stedelingen vaker last hebben van sociale stress. Dat kan stadskinderen in de weg zitten om goed te leren en om gelukkig te zijn.