Planning

Fase 1: Initiatieffase

 • Doelen
  • Bestuurlijk draagvlak
  • Heldere rol- en taakverdeling
 • Tijdpad
  • Start: 1 september 2014
  • Afgerond: 1 april 2015

Fase 2: Verkenningsfase

 • Doelen
  • Uitwerken programmavoorstel en goedkeuring/financiering
  • Zeven sterke lokale netwerken
  • Zeven lokale projecten ingediend om natuurbeleving te stimuleren
  • Recreatie- en natuurgebieden bekend
 • Tijdpad
  • Start: 1 april 2015
  • Afgerond: 1 januari 2016

Fase 3: Uitvoeringsfase

 • Doelen
  • Start van de 5 á 7 lokale natuurbelevingsprojecten
  • Met deze projecten zoveel mogelijk jeugd het groen in de provincie Utrecht laten beleven
 • Tijdpad
  • Start: 1 januari 2016
  • Afgerond: 1 januari 2019